Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıkmıştır. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az  zarar vererek maksimum taşsızlık  sağlamaktır.  Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknoloji paralel olarak Perkütan nefrolitotomi (PCNL), Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS)  yada vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metodla tedavi edilmektedir.

Yeni nesil fleksibl üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS)  taş tedavisinde önemli bir alternatif haline gelmiştir. Günümüzde açık cerrahiye, perkütan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan  Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS)  ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS)

  • Kanama diyatezi olan hastalarda,
  • Aşırı kilolu hastalarda
  • Kas iskelet sistemi deformitesi bulunan hastalarda
  • 2 cm den küçük böbrek taşlarında
  • Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi ile kırılamayan böbrek taşlarında primer tedavi olarak kullanılmaktadır.

Lazerle Endoskopik Böbrek Taşı Kırma ( Flex URS-RIRS ) Operasyonu Videoları