İdrar Kaçırma

Kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumuna idrar kaçırma denmektedir. İdrar kaçırma hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve kişiyi sosyal hayattan koparan çok önemli bir sağlık sorunudur. İdrar kaçırmanın en sık nedenleri arasında  çok sayıda doğum yapmak, aşırı kilolu olmak , ileri yaş, hormon eksikliği, idrar yolu enfeksiyonu, geçirilmiş ameliyatlar gelmektedir.  İdrar kaçırma  stres tipte idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma ve karışık tipte idrar kaçırma olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.

Stres tipte idrar kaçırma öksürme, hapşırma, gülme, koşma veya sıçrama gibi egzersizlerle idrar kaçırma olmaktadır. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise aniden sıkışma hissiyle birlikte idrar kaçırma olmaktadır. Karışık tipte idrar kaçırmada ise hem stres tipte hem de sıkışma tipi idrar kaçırma beraber görülmektedir.  

İdrar kaçıran hastalar fizik muayene,  hasta sorgulama formları, işeme günlüğü, idrar analizi, rezidü idrar tayini, ped testi, ürodinamik değerlendirme, üroflovmetri, sistoskopi ile değerlendirilir.

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar Kaçırma

Stres Tipte İdrar Kaçırma Tedavisi

Stres Tipte İdrar Kaçırma  Lazer Tedavisi